Blogroll

Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun".
"Barangsiapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan PEMAHAMAN AGAMA kepadanya.” (HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037)

Pages

Kamis, 12 Mei 2011

Surat Rasulullah Kepada Najasy Raja Habsy

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Dari Muhammad Rasulillah,
Kepada Najasy Raja Habasyah,
Masuklah ke dalam Islam. Saya memuji-Mu,Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Sang Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Memberi Keamanan dan Maha Memelihara.
Saya bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Ruh dan Kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam yang suci dan terpelihara dari perbuatan nista sehingga ia mengandung Isa.
Allah menciptakan Isa dari Ruh dan Tiupan-Nya sebagaimana Allah menciptakan Adam dari Tangan dan Tiupan-Nya.
Saya menyeru Anda untuk beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya, selalu loyal ada ketaatan kepada-Nya, mengikuti dan membenarkan wahyu yang datang kepadaku, karena sesungguhnya saya adalah utusan Allah.
Saya telah mengutus saudara sepupu saya yang bernama Ja’far bersama beberapa orang kepada Anda. Jika mereka telah sampai maka berilah tempat dan janganlah berlaku sewenang-wenang.
Saya menyeru Anda dan semua pengikut Anda untuk mengikuti ajaran Allah. Sungguh saya telah memberikan nasihat. Oleh karena itu, terimalah nasihatku.
Akhirnya, kesejahteraan bagi orang yang mengikuti kebenaran.


Sumber: Nahwa Wa’yin Harakiyyin Islami Abjadiyatut Tashawur al Haraki lil ‘Amalil Islam.

0 komentar:

Posting Komentar

Jazakallah